[ HOME ] [ ABOUT ] [ SITE NEWS ] [ Anime&Manga ] [ Balita at Pulitika ] [ Bisikleta ] [ Business&Investments ] [ Cars ] [ Creative ] [ Celphones&Gadgets ] [ Comments&Suggestions ] [ Computers ] [ Cosplay ] [ Dota ] [ Expats/OFW ] [ Facebook ] [ Food ] [ Health ] [ International ] [ K-pop ] [ Lifestyle ] [ Lounge ] [ Love ] [ Motorcycles ] [ Movies&TV ] [ Music ] [ OnlineGames ] [ Paranormal ] [ Pets ] [ PhilippineLife ] [ Photography ] [ Poetry&Stories ] [ Programming/R&D ] [ Random ] [ Rant ] [ Sci&Tech ] [ Showbiz ] [ Sports ] [ Travel ] [ Tcafe ] [ VideoGames ] [ Wildlife ] [ Work ]

|v| - Movies&TV

Latest movies and TV shows
Name
Subject
Comment
File
Embed

File: 1501492610518.jpg (51.27 KB, 678x678)

No. 267

Kita Kita: The dark side and why you should STOP glorifying Tonyo and obsessing with the movie.

I'm serious, spoiler 'to 😂 Walang magagalit if you keep on reading, ha? 😊

Ready??

1. STALKER.SI.TONYO. Why is everyone neglecting that fact?!! CREEPY IS NOT THE NEW POGI.

2. Empoy is oh so charming and a natural! NASIRA SI TONYO dahil sa stalker angle ng story 😔

3. Isa sa mga unang scenes, nung nasa fountain si Lea with tourists, alam ko na na si Tonyo yung sumalo dun sa bata. Alam ko din na siya yung saging. Na-feel ko lang ganern haha. Okay sana kung cute coincidences lang yun. It would have made the movie PERFECT. Pero nung nareveal na stinastalk pala niya si Lea kaya siya andun si Tonyo sa mga moment na yun, KINILABUTAN AKO. Stalker pala si koya tonyo mo 🤔

4. Four days ago ko na napanood yung movie pero hanggang ngayon nabobother pa rin ako. At nakakalungkot na hinayaan ng maraming tao na mabulag sila sa kilig kaya nakalimutan na na creep IRL si Tonyo.

5. Seryoso, hindi ha kayo nabother at all sa pagiging stalker niya?! And no I'm not just saying this dahil "pag gwapo, admirer; pag di gwapo, stalker." Again, EMPOY is a charming man.

6. Hindi si Empoy ang leche kundi ang story. Leche yung story. LECHE YUNG REVELATION!

7. Sobrang nadisappoint lang ako sa movie 🙁 Ang gaganda kasi ng reviews na nakita ko so sympre I expected a lot. Masaya actually yung movie, ang galing nina Empoy at Alessandra! Effective actors silang dalawa 💙 Nakakatawa naman din talaga si Empoy. At grabe din magconvey ng emotions si Alessandra.

8. Nakakadisturb din nung medyo dumadamoovs si Tonyo kay Lea. Jusq! Bulag po yung tao! Ang creepy kaya ng mga paglapit ni Tonyo! Hindi po yun cute!

9. Hindi po ako bitter 😂 I watched the movie with my girlfriend of 9 years na (yihee!) at pareho kami actually nabother at nadisturb sa movie.

10. I know we all have different opinions, pero nakakabother lang talaga forever that people seem to push away the fact na stalker nga si Tonyo. Ganito na ba tayo ka-manhid sa mga pang- aabuso? Ganito na ba ka- intense ang pangangailangan nating makaramdam ng kilig? 🙁

#KitaKita, kita ko yun ah. Sana nakita niyo rin. If the movie could have gone a different path, then it would have been the perfect kilig, meant-to-be story

No.294

Vizio exec: we'd have to charge a premium on "dumb" TVs to make up for the money we'll lose by not spying on you (News Source: Boing Boing) https://boingboing.net/2019/01/11/telescreens-r-us.html

No.295

The smart TV crapware era has already begun (News Source: How to Geek) https://www.howtogeek.com/401666/the-smart-tv-crapware-era-has-already-begun/Delete Post [ ]
[Return]
[ HOME ] [ ABOUT ] [ SITE NEWS ] [ Anime&Manga ] [ Balita at Pulitika ] [ Bisikleta ] [ Business&Investments ] [ Cars ] [ Creative ] [ Celphones&Gadgets ] [ Comments&Suggestions ] [ Computers ] [ Cosplay ] [ Dota ] [ Expats/OFW ] [ Facebook ] [ Food ] [ Health ] [ International ] [ K-pop ] [ Lifestyle ] [ Lounge ] [ Love ] [ Motorcycles ] [ Movies&TV ] [ Music ] [ OnlineGames ] [ Paranormal ] [ Pets ] [ PhilippineLife ] [ Photography ] [ Poetry&Stories ] [ Programming/R&D ] [ Random ] [ Rant ] [ Sci&Tech ] [ Showbiz ] [ Sports ] [ Travel ] [ Tcafe ] [ VideoGames ] [ Wildlife ] [ Work ]