[ HOME ] [ ABOUT ] [ SITE NEWS ] [ Anime&Manga ] [ Balita at Pulitika ] [ Bisikleta ] [ Business&Investments ] [ Cars ] [ Creative ] [ Celphones&Gadgets ] [ Comments&Suggestions ] [ Computers ] [ Cosplay ] [ Dota ] [ Expats/OFW ] [ Facebook ] [ Food ] [ Health ] [ International ] [ K-pop ] [ Lifestyle ] [ Lounge ] [ Love ] [ Motorcycles ] [ Movies&TV ] [ Music ] [ OnlineGames ] [ Paranormal ] [ Pets ] [ PhilippineLife ] [ Photography ] [ Poetry&Stories ] [ Programming/R&D ] [ Random ] [ Rant ] [ Sci&Tech ] [ Showbiz ] [ Sports ] [ Travel ] [ Tcafe ] [ VideoGames ] [ Wildlife ] [ Work ]

|v| - Movies&TV

Latest movies and TV shows
Name
Subject
Comment
File
Embed

No. 15 [Reply/View Thread]

Mga batang 90's can relate to this

No.16

Nung bata ako inaabangan ko dati to sa channel 2 7pm every friday. Nag ipon pa ako dati para makabili ng power rangers sticker booklet lol.

No.303

Streaming services reboot classic kid shows to draw young eyeballs of the world and their nostalgic parents. (Mat Release Source: The Star)
https://www.thestar.com/entertainment/movies/2020/01/08/streaming-services-reboot-classic-kid-shows-to-draw-young-eyeballs-of-the-world-and-their-nostalgic-parents.html

No.304

Does deafening/blindening/concussing really work?! Yes or No?! Listen! We're the adults! You're the children!

https://en.wikipedia.org/wiki/Little_(film)

https://www.facebook.com/HBOAsia/posts/10162800835615613File: 1452245359814.jpg (39.35 KB, 640x459)

No. 138 [Reply/View Thread]

Netflix now available in the Philippines!

https://www.netflix.com/ph/
1 post hidden. Click reply to view this thread.

No.296

"How Netflix makes Movies, TV Shows Sound Better with High-Quality Audio" (News Source: Variety) https://variety.com/2019/digital/news/netflix-high-quality-audio-1203202161/

No.301

"Interactive content on Netflix" https://help.netflix.com/en/node/62526

No.305

"How to watch free movies and TV shows on Netflix" https://help.netflix.com/en/node/112132

"Watch free Netflix" https://www.netflix.com/watch-free

"Refer a friend to Netflix" https://help.netflix.com/en/node/111363No. 297 [Reply/View Thread]

Memory Games (1 hour and 26 minutes Netflix documentary)
https://www.netflix.com/title/81105525
Glimpse into the brain's vast potential for memorization through the eyes of four competitive memory athletes as they share techniques and insights.

No.299

The Creative Brain (52 minutes Netflix documentary)
https://www.netflix.com/title/81090128
Neuroscientist David Eagleman taps into the creative process of various innovators while exploring brain-bending, risk-taking ways to spark creativity.

No.300

Brainchild (family-friendly educational Netflix series)
https://www.netflix.com/title/80215086
From germs and emotions to social media and more, it's the science of your world explained in a way that's refreshingly relatable.

No.302

The Mind, Explained (Netflix docuseries)
https://www.netflix.com/title/81098586
Ever wonder what's happening inside your head? From dreaming to anxiety disorders, discover how your brain works with this illuminating series.File: 1562408191795.jpg (33.88 KB, 636x588)

No. 298 [Reply/View Thread]

Movie time


File: 1501492610518.jpg (51.27 KB, 678x678)

No. 267 [Reply/View Thread]

Kita Kita: The dark side and why you should STOP glorifying Tonyo and obsessing with the movie.

I'm serious, spoiler 'to 😂 Walang magagalit if you keep on reading, ha? 😊

Ready??

1. STALKER.SI.TONYO. Why is everyone neglecting that fact?!! CREEPY IS NOT THE NEW POGI.

2. Empoy is oh so charming and a natural! NASIRA SI TONYO dahil sa stalker angle ng story 😔

3. Isa sa mga unang scenes, nung nasa fountain si Lea with tourists, alam ko na na si Tonyo yung sumalo dun sa bata. Alam ko din na siya yung saging. Na-feel ko lang ganern haha. Okay sana kung cute coincidences lang yun. It would have made the movie PERFECT. Pero nung nareveal na stinastalk pala niya si Lea kaya siya andun si Tonyo sa mga moment na yun, KINILABUTAN AKO. Stalker pala si koya tonyo mo 🤔
Post too long. Click here to view the full text.

No.294

Vizio exec: we'd have to charge a premium on "dumb" TVs to make up for the money we'll lose by not spying on you (News Source: Boing Boing) https://boingboing.net/2019/01/11/telescreens-r-us.html

No.295

The smart TV crapware era has already begun (News Source: How to Geek) https://www.howtogeek.com/401666/the-smart-tv-crapware-era-has-already-begun/File: 1534922250619.jpg (1.57 MB, 1912x3760)

No. 292 [Reply/View Thread]

No.293

armaliteFile: 1533302731151.jpg (72.13 KB, 708x960)

No. 291 [Reply/View Thread]

Team CoCaine


File: 1532349810620.jpg (182.2 KB, 960x960)

No. 290 [Reply/View Thread]

KEK


File: 1531820870141.jpg (93.73 KB, 782x960)

No. 289 [Reply/View Thread]

Mainit na talakayin sa social media ngayon ang pelikulang pinagbibidahan ni Donalyn Bartolome at Meg Imperial na pinamagatang “Jacqueline Comes Home” na ipapalabas ngayong July 18, kuwentong hango sa rape-murder case ng Chiong Sisters sa Cebu.

Sinasabing ang pelikula base sa trailers nito ay bias at umanoy pabor sa panig ng mga Chiong at lalong nagdiin sa mga inosenteng naging totoong biktima dahil sa frame up at mistrials. Taliwas daw ito sa unang documentary film noong 2012 na Give Up Tomorrow na nagsasaad ng panig ng mga nasakdal kasama si Francisco Juan "Paco" Larrañaga na 19 taong gulang ng panahong yun at kapamilya ng mga Osmeña.

Ngunit ano nga ba ang talagang nangyari?

July 16, 1997 ng sinabing nawala ang Chiong sisters na sila Marijoy at Jacqueline. Ayon sa mga prosecutor, bandang 10:00 ng gabi, July 16 ng dinukot ang magkapatid sa isang mall sa Cebu , ginahasa at tinapon sa bangin, ngunit isang katawan lamang ang natagpuan, ang bangkay ni Marijoy.
Naging sentro ng paglilitis ang naging testimonya ni David Russia na umano ay isa sa mga nagsagawa ng krimen at tumistigo upang idiin si Francisco Juan "Paco" Larrañaga at 6 pang kasamahan nito para magkaroon siya ng blanket immunity.

Ayon sa report, ang natagpuang Si Marijoy ay namatay dahil sa brain hemorrhage (buhay ng itnulak sa bangin) at biktima ng rape ng iba't ibang lalaki. Nakulong at nahatulan ng kamatayan sa pamamagitan ng lethal injection ang mga nasakdal taong 2004.
Ngunit taong 2006 ng ma-abolished ang death penalty sa Piilipinas. At taong 2009 ng nilipat sa kustudiya ng Espanya si Paco dahil sa dual citizenship nito at ikinulong sa Madrid Central Penitentiary sa Soto del Real.

Ngunit ayon sa panig nila Paco sila ay naging biktima ng unfair justice at mistrials, nagdusa sa kasalanang hindi nila ginawa ng hindi manlang nabigyan ng pagkakataong mapatunayan na sila ay inosente.
Dahil lingid sa kaalaman ng nakararami ganito ang nangyari sa panahon ng paglilitis:

Post too long. Click here to view the full text.


File: 1521120946931.png (4 KB, 200x200)

No. 278 [Reply/View Thread]

"Statement of DTVPilipinas Regarding Conditional Access" #TVisPublicService #NOtoTVEncryption
https://www.facebook.com/DTVPilipinas/posts/2393664447325752
2 posts hidden. Click reply to view this thread.

No.283

TV is dead

No.285

#TVisPublicService #NOtoTVEncryption https://www.facebook.com/www.facebook.com/DTVPilipinas/posts/2445412568817606
In light with recent developments, DTV Pilipinas would like to reiterate our stand on Exclusive Conditional Access System (CAS) or encryption on Digital terrestrial TV.

No.288

File: 1524852293328.png (950.45 KB, 862x492)

Stick man game Russian roulette for money

https://youtu.be/0y3v7MG15tIFile: 1524388280661.png (4 KB, 200x200)

No. 286 [Reply/View Thread]

STATEMENT OF DTV PILIPINAS REGARDING CONDITIONAL ACCESS

We have observed that the direction of our shift to Digital Terrestrial Television may be compromised with the implementation of exclusive Conditional Access Systems (CAS).

The shift to digital terrestrial TV aims to give viewers the benefits of watching TV with clear audio and video plus the benefit of instant information through datacasting and emergency warning broadcast system.

This also gives broadcasters and content providers the opportunity to offer a diverse range of programming through the use of sub-channels and high-definition broadcasting, and as a way to save operational expenses compared to operating with analog transmission.

However, several broadcasters had taken advantage of the new technology with the inclusion of exclusive CA systems which is used by the Pay TV industry via cable and satellite transmissions.

Its implementation on terrestrial TV can be detrimental to consumers, .especially to low-income families which holds a large share in the free TV market since broadcasters can have the ability of locking their channels to their viewers unless if they opt to buy a network-branded DTT device in order to unlock the channels.

Whenever you encounter a "Channel scrambled", “$”, or similar error message, you are tuning into a channel with Conditional Access."

We have discovered that in all countries that have adopted the ISDB-T standard, the use of exclusive CAS systems is only unique in the Philippines while Japan uses a unified CAS system as a form of Digital Rights Management (DRM) with the intent to protect copyright content for recording using DVR.
Post too long. Click here to view the full text.

No.287

Statement of DTVPilipinas Regarding Conditional Access #TVisPublicService #NOtoTVEncryption https://www.facebook.com/DTVPilipinas/posts/2393664447325752

#TVisPublicService #NOtoTVEncryption https://www.facebook.com/DTVPilipinas/posts/2445412568817606
In light with recent developments, DTV Pilipinas would like to reiterate our stand on Exclusive Conditional Access System (CAS) or encryption on Digital terrestrial TV.File: 1521282067631.jpg (166.48 KB, 730x960)

No. 280 [Reply/View Thread]

sumtin is wong

No.281

wtf cardo

No.284

>>280
punyeta naman CardoFile: 1520174706842.jpg (49.38 KB, 640x539)

No. 276 [Reply/View Thread]

y tho?

No.277

File: 1520332492819.jpg (32.99 KB, 662x700)

kachowFile: 1513561271417.jpg (61.68 KB, 720x960)

No. 275 [Reply/View Thread]

Just shitposting


File: 1509500999131.jpg (81.5 KB, 638x960)

No. 274 [Reply/View Thread]

TOO SOON?


Delete Post [ ]
Previous [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
| Catalog
[ HOME ] [ ABOUT ] [ SITE NEWS ] [ Anime&Manga ] [ Balita at Pulitika ] [ Bisikleta ] [ Business&Investments ] [ Cars ] [ Creative ] [ Celphones&Gadgets ] [ Comments&Suggestions ] [ Computers ] [ Cosplay ] [ Dota ] [ Expats/OFW ] [ Facebook ] [ Food ] [ Health ] [ International ] [ K-pop ] [ Lifestyle ] [ Lounge ] [ Love ] [ Motorcycles ] [ Movies&TV ] [ Music ] [ OnlineGames ] [ Paranormal ] [ Pets ] [ PhilippineLife ] [ Photography ] [ Poetry&Stories ] [ Programming/R&D ] [ Random ] [ Rant ] [ Sci&Tech ] [ Showbiz ] [ Sports ] [ Travel ] [ Tcafe ] [ VideoGames ] [ Wildlife ] [ Work ]