[ HOME ] [ ABOUT ] [ SITE NEWS ] [ Anime&Manga ] [ Balita at Pulitika ] [ Bisikleta ] [ Business&Investments ] [ Cars ] [ Creative ] [ Celphones&Gadgets ] [ Comments&Suggestions ] [ Computers ] [ Cosplay ] [ Dota ] [ Expats/OFW ] [ Facebook ] [ Food ] [ Health ] [ International ] [ K-pop ] [ Lifestyle ] [ Lounge ] [ Love ] [ Motorcycles ] [ Movies&TV ] [ Music ] [ OnlineGames ] [ Paranormal ] [ Pets ] [ PhilippineLife ] [ Photography ] [ Poetry&Stories ] [ Programming/R&D ] [ Random ] [ Rant ] [ Sci&Tech ] [ Showbiz ] [ Sports ] [ Travel ] [ Tcafe ] [ VideoGames ] [ Wildlife ] [ Work ]

|o| - CARS

Kotse
Name
Subject
Comment
File
Embed

File: 1449534406432.jpg (63.2 KB, 720x720)

No. 77

Your daily montero sudden acceleration thread!

No.78

File: 1449805996081.jpg (17.42 KB, 320x240)


No.79

File: 1449806305875.jpg (41.8 KB, 533x594)

www.olx.ph/item/mitsubishi-montero-sport-sua-emergency-stop-switch-ID73BPq.html

No.80

File: 1449812483126.jpg (72.74 KB, 960x720)

MONTORO SPORT

No.83

File: 1450158187301.jpg (110.69 KB, 1024x683)

Ganda pa naman ng 2016 montero sport

No.84

File: 1450158780874.jpg (122.05 KB, 640x1139)

Mitsubishi Motors Philippines Corporation’s official statement

No.85

Two personal experience that I witness.

First: My neighbor at the condo.

So bumaba na yung driver, patay na engine. Naka Park the. Handbreak, then all of a sudden, biglang lumipad papuntang kabilang side ng wall and hit the one column of the basement parking namin. Buti walang nakapark sa harapan nya, yun nga lang wasak front ng montero nya.

Second: test drive of what was suppose be my second car. So after the test drive, she decided na ipa carwash namin. Okay so car wash na and all, while backing all of a sudden, bigla nag stuck yung accelerator pedal and boom nag move forward. She hit total of three cars at the carwash. And kitang kita nila na naka reverse kasi umandar naman paatras then biglang halt and ayun surprise lumipad pa front sa iba pa na nagpapacarwash.

So ayun we end up not buying her car. Naisip ko what if ako pala bumili nun. Mind you, she was just using that Montero for 4 months, she was selling it to buy a smaller car since mahirap daw makahanap ng parking sa office nila. Naisip ko if ako na pala owner malamang grabe ang gastos ko sa damage ng kotse ng mga binangga nung montero.

Since then nasasabi na lang namin, ang ganda sana eh no. Kaso nakakatakot, baka lumipad bigla. So we just chose another brand na lang

No.86

topgear's stand on this issue is human error. ako rin i personally think it's human error, pero sabi rin sa news inamin ng mitsubishi na hindi binebenta ang montero sa u.s. and japan. hindi raw kasi ito pumasa sa safety standards nila very strict kasi. kaya dito daw sa atin tinambak kasi madami ang bumibili.

No.91

File: 1452213085723.jpg (258.17 KB, 645x644)

Ako din it's more likely na human error yung SUA. Nakapag try na ako mag drive ng montero and ga pitik lang sa gas pedal ng montero eh humaharurot na. Siguro natataranta yung mga driver pag humarurot na yung montero kaya akala nila brakes ang inaapakan yun pala yung gas pedal.

No.93

File: 1452313587037.jpg (184.6 KB, 645x514)

Baka biglang umandar hahaha

No.94

File: 1452589724108.jpg (65.48 KB, 540x960)

Meron nanaman last december 23 lang

No.121

File: 1476161106759.jpg (40.12 KB, 443x332)

Wala ako paki na bibili ang montero sport with automatic vehiclesDelete Post [ ]
[Return]
[ HOME ] [ ABOUT ] [ SITE NEWS ] [ Anime&Manga ] [ Balita at Pulitika ] [ Bisikleta ] [ Business&Investments ] [ Cars ] [ Creative ] [ Celphones&Gadgets ] [ Comments&Suggestions ] [ Computers ] [ Cosplay ] [ Dota ] [ Expats/OFW ] [ Facebook ] [ Food ] [ Health ] [ International ] [ K-pop ] [ Lifestyle ] [ Lounge ] [ Love ] [ Motorcycles ] [ Movies&TV ] [ Music ] [ OnlineGames ] [ Paranormal ] [ Pets ] [ PhilippineLife ] [ Photography ] [ Poetry&Stories ] [ Programming/R&D ] [ Random ] [ Rant ] [ Sci&Tech ] [ Showbiz ] [ Sports ] [ Travel ] [ Tcafe ] [ VideoGames ] [ Wildlife ] [ Work ]