[ HOME ] [ ABOUT ] [ SITE NEWS ] [ Anime&Manga ] [ Balita at Pulitika ] [ Bisikleta ] [ Business&Investments ] [ Cars ] [ Creative ] [ Celphones&Gadgets ] [ Comments&Suggestions ] [ Computers ] [ Cosplay ] [ Dota ] [ Expats/OFW ] [ Facebook ] [ Food ] [ Health ] [ International ] [ K-pop ] [ Lifestyle ] [ Lounge ] [ Love ] [ Motorcycles ] [ Movies&TV ] [ Music ] [ OnlineGames ] [ Paranormal ] [ Pets ] [ PhilippineLife ] [ Photography ] [ Poetry&Stories ] [ Programming/R&D ] [ Random ] [ Rant ] [ Sci&Tech ] [ Showbiz ] [ Sports ] [ Travel ] [ Tcafe ] [ VideoGames ] [ Wildlife ] [ Work ]

|o| - CARS

Kotse
Name
Subject
Comment
File
Embed

File: 1436539339311.jpg (89.66 KB, 550x699)

No. 32

Everyday scene at Boni Ave.

No.33

File: 1437472680255.jpg (94.21 KB, 800x600)

When will they ever learn? Typical peenoise drivers.

No.34

File: 1437622591169.png (721.85 KB, 768x461)


No.35

Limitahan ang mga bus sa edsa yun ang nag iisang solusyon sa trapik

No.36

File: 1437870391256.jpg (85.4 KB, 645x430)

Bus talaga ang nagpapatrapik. Dapat hindi yellow lane ang nasa edsa kundi raod divider para hindi makapag swerving ang mga bus.

No.37

Ang daming nakaharang na bus kanina sa northbound lane ng nlex. Naging 1 lane na lang kanina yung northbound. Bakit di kasi papasukin sa loob ng phuil arena yung mga bus

No.55

File: 1440123722540.jpg (86.8 KB, 960x633)

>Hindi naman daw "FATAL" ang traffic sa Metro Manila ayon kay Abaya. Hindi raw ito "BURDENSOME" sa pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino.

Abaya you knuckleheaded dick

No.56

>>55
He already said sorry

No.63

Kinokonsidera na ng pamahalaan na ipagbawal sa EDSA ang mga pribadong sasakyan na bababa sa apat ang sakay.

Sa budget deliberations ng Department of Public Works and Highways (DPWH) para sa hirit nilang budget para sa 2016, sinabi ni Secretary Rogelio Singson na may ilang solusyon silang sinisilip para maibsan ang problema sa trapiko sa EDSA.

Aniya, seryoso nang inaaral ang pagpapatupad ng carpooling sa EDSA kung saan ipagbabawal at huhulihin na ang mga pribadong sasakyan kung hindi aabot sa apat ang sakay nito.

Paliwanag nito, maaaring dumaan sa ibang ruta ang mga sasakyan na iisa o dalawa lang ang sakay.

Isa pa sa solusyon na naisip nila ang pagdagdag ng mga pampasaherong bus.

Pinagninilayan na ang pagdadagdag ng express bus na biyaheng Trinoma-Makati na pwedeng alalayan ng Highway Patrol Group para mas mapabilis ang biyahe.

Solusyon din aniya ang ipinapatayong Skyway 3 para sa mga sasakyan mula North Luzon Expressway (NLEx) pa-South Luzon Expressway (SLEx) bagama't sa 2018 pa ito matatapos.

Aabot ng P391 bilyon ang hirit na budget ng DPWH para sa 2016. – ulat ni Junry Hidalgo, Radyo Patrol 31

No.64

File: 1441763659262.jpg (138.18 KB, 645x847)

Edsa Cubao Last night. Nice job HPG!

No.66

File: 1441936944953.jpg (121.88 KB, 539x960)


No.67

File: 1442020945507.jpg (97.6 KB, 700x615)

lolDelete Post [ ]
[Return]
[ HOME ] [ ABOUT ] [ SITE NEWS ] [ Anime&Manga ] [ Balita at Pulitika ] [ Bisikleta ] [ Business&Investments ] [ Cars ] [ Creative ] [ Celphones&Gadgets ] [ Comments&Suggestions ] [ Computers ] [ Cosplay ] [ Dota ] [ Expats/OFW ] [ Facebook ] [ Food ] [ Health ] [ International ] [ K-pop ] [ Lifestyle ] [ Lounge ] [ Love ] [ Motorcycles ] [ Movies&TV ] [ Music ] [ OnlineGames ] [ Paranormal ] [ Pets ] [ PhilippineLife ] [ Photography ] [ Poetry&Stories ] [ Programming/R&D ] [ Random ] [ Rant ] [ Sci&Tech ] [ Showbiz ] [ Sports ] [ Travel ] [ Tcafe ] [ VideoGames ] [ Wildlife ] [ Work ]