[ HOME ] [ ABOUT ] [ SITE NEWS ] [ Anime&Manga ] [ Balita at Pulitika ] [ Bisikleta ] [ Business&Investments ] [ Cars ] [ Creative ] [ Celphones&Gadgets ] [ Comments&Suggestions ] [ Computers ] [ Cosplay ] [ Dota ] [ Expats/OFW ] [ Facebook ] [ Food ] [ Health ] [ International ] [ K-pop ] [ Lifestyle ] [ Lounge ] [ Love ] [ Motorcycles ] [ Movies&TV ] [ Music ] [ OnlineGames ] [ Paranormal ] [ Pets ] [ PhilippineLife ] [ Photography ] [ Poetry&Stories ] [ Programming/R&D ] [ Random ] [ Rant ] [ Sci&Tech ] [ Showbiz ] [ Sports ] [ Travel ] [ Tcafe ] [ VideoGames ] [ Wildlife ] [ Work ]

|j| - News & Politics

A place for the debate of political intrigue and current events.
Name
Subject
Comment
File
Embed

File: 1565944894215.jpeg (36.57 KB, 540x960)

No. 772

Naa na bay kabag-uhan sa Gingoog City? Paki post sa latest developments sa atong syudad.
Regards diay sa tanan taga-Gingoog! 😘😘😘

No.773

bag.o na gyud kai ang meyor kasabaan na man lang sa iyang bise. nas7ko si pedro kay dagham ra kuno kaayo gupasulod mga tawo ni erick sa j.o. gipatawag sila duha ni mai2 sa opisina sa bise mayor og gisabonan. only 8n gingoog! bwahahaha!

No.774

File: 1566017968387.jpg (652.65 KB, 1080x1431)

City administrator diha bugok kuno. Hapit na ilisan ni mayor Canosa. Nangita sa kanang naay utok. Goodbye mrs. Niema Marie Bacus Remegoso. Malapit na matapos maliligayang araw mo. Kamo duha sa imong bana nga si Lemuel nga hangin kaayo. Lupig pa bagyo signal no. 6.Delete Post [ ]
[Return]
[ HOME ] [ ABOUT ] [ SITE NEWS ] [ Anime&Manga ] [ Balita at Pulitika ] [ Bisikleta ] [ Business&Investments ] [ Cars ] [ Creative ] [ Celphones&Gadgets ] [ Comments&Suggestions ] [ Computers ] [ Cosplay ] [ Dota ] [ Expats/OFW ] [ Facebook ] [ Food ] [ Health ] [ International ] [ K-pop ] [ Lifestyle ] [ Lounge ] [ Love ] [ Motorcycles ] [ Movies&TV ] [ Music ] [ OnlineGames ] [ Paranormal ] [ Pets ] [ PhilippineLife ] [ Photography ] [ Poetry&Stories ] [ Programming/R&D ] [ Random ] [ Rant ] [ Sci&Tech ] [ Showbiz ] [ Sports ] [ Travel ] [ Tcafe ] [ VideoGames ] [ Wildlife ] [ Work ]