[ HOME ] [ ABOUT ] [ SITE NEWS ] [ Anime&Manga ] [ Balita at Pulitika ] [ Bisikleta ] [ Business&Investments ] [ Cars ] [ Creative ] [ Celphones&Gadgets ] [ Comments&Suggestions ] [ Computers ] [ Cosplay ] [ Dota ] [ Expats/OFW ] [ Facebook ] [ Food ] [ Health ] [ International ] [ K-pop ] [ Lifestyle ] [ Lounge ] [ Love ] [ Motorcycles ] [ Movies&TV ] [ Music ] [ OnlineGames ] [ Paranormal ] [ Pets ] [ PhilippineLife ] [ Photography ] [ Poetry&Stories ] [ Programming/R&D ] [ Random ] [ Rant ] [ Sci&Tech ] [ Showbiz ] [ Sports ] [ Travel ] [ Tcafe ] [ VideoGames ] [ Wildlife ] [ Work ]

|j| - News & Politics

A place for the debate of political intrigue and current events.
Name
Subject
Comment
File
Embed

File: 1474612939071.jpg (930.04 KB, 1440x1440)

No. 454 [Reply/View Thread]

Yellowtards BTFO!

No.455

File: 1474613134382.jpg (707.1 KB, 1440x1440)

LOL yellowtardsFile: 1474612796647.jpg (575.01 KB, 1000x1333)

No. 453 [Reply/View Thread]

Leila de Lima


File: 1474612669466.jpg (669.65 KB, 1440x1440)

No. 452 [Reply/View Thread]

INQUIRER: a former DDS member confirmed the real meaning of the evil group DDS, ayon sa salaysay ng dating DDS ang tunay daw na meaning ng DDS ay "DeLima Doggy-Style"


File: 1474363697168.jpg (178.54 KB, 900x499)

No. 450 [Reply/View Thread]

No.451
File: 1474300591931.jpg (140.42 KB, 858x535)

No. 448 [Reply/View Thread]

BASED
A
S
E
D

No.449

>>448
It's You'reFile: 1474284067642.jpg (117.23 KB, 640x427)

No. 446 [Reply/View Thread]

Biased kasi tapos nag present ng witness na di alam kung ano ang sinasabi tsk tsk

http://www.rappler.com/nation/146689-senate-ousts-leila-de-lima-justice-committee

No.447

File: 1474291768400.png (143.6 KB, 298x432)

Pasok na as senate justice committee chair!File: 1474107047258.jpg (38.68 KB, 480x480)

No. 445 [Reply/View Thread]

WITNESS: Pinagbabaril na po namin yung lalaki at tinuluyan na po siya ni Mayor Duterte dahil buhay pa pagdating niya.

SENATOR CAYETANO: Ilan kayong bumaril bago dumating si Mayor?

WITNESS: Marami po kami. Parang nasa 30 po.

SENATOR CAYETANO: 30 kayong bumaril pero buhay pa? Ano nga ulit ang pangalan ng pinagbabaril nyo?

WITNESS: Taguro.


File: 1474018347679.gif (3.94 MB, 480x270)

No. 444 [Reply/View Thread]

Bastos ka talaga trillanes bakit kailangan ka pang iboto ng mga bobotante tsk tsk


File: 1473128411301.jpg (40.33 KB, 640x480)

No. 443 [Reply/View Thread]

http://www.nytimes.com/aponline/2016/09/05/world/asia/ap-as-obama.html

http://www.reuters.com/article/us-obama-philippines-idUSKCN11B2C0

This is why I didn't want to go home. I think it's pretty safe to say a lot of us Filipinos want to hide under a rock right now.


File: 1472863833467.jpg (53.32 KB, 480x480)

No. 438 [Reply/View Thread]

1 post 1 image reply hidden. Click reply to view this thread.

No.440

Terrorist bombing in France
Pinoy: pray for France
Terrorist bombing in Istanbul
Pinoy: pray for Istanbul
Terrorist Bombing in Davao
Pinoy: "hahaha! Buti nga! Akala ko safe city?!"

Kupal tlga ng mga Peenoise

No.441

Stop converting all other peoples/countries, and all traditionally non-Tagalog Philippine provinces to bobotanteism Tangalogism Peenoise pridism! Check all your privileges, all you bobotante Tangalogista Peenoise pridists!

No.442

File: 1473058616051.jpg (125.56 KB, 619x624)

Casualties as of sep 3File: 1472541492259.jpg (52.73 KB, 620x450)

No. 437 [Reply/View Thread]

ohhh
ano magandang gawing meme d2


File: 1472226951056.jpg (53 KB, 400x619)

No. 431 [Reply/View Thread]

Hi bago lng ako this day ko lang na discover itong maloloschan at galing akong 4chan.

Eto yung 1st thread ko.

Mukhang bilang lng ata sa daliri yung mga users ng site na to ah sana madagdagan pa tayo pero wag namn normies.

So ano opinion nyo kay duterte pati sa mga kabinete nya?
1 post hidden. Click reply to view this thread.

No.433

File: 1472407540094.gif (1.97 MB, 500x283)

>>432
Kelan pa ba tong maloloschan?

No.434

>>432
At saka nga pala, ano yung pinka used board dito sa maloloschan?

No.435

>>434
Yung /b daming naka post pero hindi kasi lumalabas sa frontpage yung mga post dun. Ngayon ko lang din nalaman tong maloloschan pero nung tiningnan ko yung mga posts 2014 pa ito nag startFile: 1472132655462.jpg (147.22 KB, 960x948)

No. 430 [Reply/View Thread]

Leron leron sinta, nabuking si De Lima
Nag senate hearing pa, testigo palpak pala
Pagdating sa droga, todo tanggi pa .
Lagot ka De Lima marami pang kakanta!


File: 1471512438036.jpg (441.07 KB, 864x864)

No. 424 [Reply/View Thread]

Post your political memes
1 post 1 image reply hidden. Click reply to view this thread.

No.426

File: 1471528531198.jpg (214.88 KB, 960x960)


No.427

File: 1471534419454.jpg (58.2 KB, 619x960)

lol

No.429

File: 1472116288601.jpg (79 KB, 900x900)

Sinong matigas?File: 1471512403237.jpg (420.86 KB, 864x864)

No. 423 [Reply/View Thread]

#TruthBeTold


Delete Post [ ]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]
| Catalog
[ HOME ] [ ABOUT ] [ SITE NEWS ] [ Anime&Manga ] [ Balita at Pulitika ] [ Bisikleta ] [ Business&Investments ] [ Cars ] [ Creative ] [ Celphones&Gadgets ] [ Comments&Suggestions ] [ Computers ] [ Cosplay ] [ Dota ] [ Expats/OFW ] [ Facebook ] [ Food ] [ Health ] [ International ] [ K-pop ] [ Lifestyle ] [ Lounge ] [ Love ] [ Motorcycles ] [ Movies&TV ] [ Music ] [ OnlineGames ] [ Paranormal ] [ Pets ] [ PhilippineLife ] [ Photography ] [ Poetry&Stories ] [ Programming/R&D ] [ Random ] [ Rant ] [ Sci&Tech ] [ Showbiz ] [ Sports ] [ Travel ] [ Tcafe ] [ VideoGames ] [ Wildlife ] [ Work ]