[ HOME ] [ ABOUT ] [ SITE NEWS ] [ Anime&Manga ] [ Balita at Pulitika ] [ Bisikleta ] [ Business&Investments ] [ Cars ] [ Creative ] [ Celphones&Gadgets ] [ Comments&Suggestions ] [ Computers ] [ Cosplay ] [ Dota ] [ Expats/OFW ] [ Facebook ] [ Food ] [ Health ] [ International ] [ K-pop ] [ Lifestyle ] [ Lounge ] [ Love ] [ Motorcycles ] [ Movies&TV ] [ Music ] [ OnlineGames ] [ Paranormal ] [ Pets ] [ PhilippineLife ] [ Photography ] [ Poetry&Stories ] [ Programming/R&D ] [ Random ] [ Rant ] [ Sci&Tech ] [ Showbiz ] [ Sports ] [ Travel ] [ Tcafe ] [ VideoGames ] [ Wildlife ] [ Work ]

|ae| - Life in the Philippines

Life in the Philippines, Living in the Philippines
Name
Subject
Comment
File
Embed

File: 1498714429254.jpg (33.09 KB, 685x480)

No. 561 [Reply/View Thread]File: 1498668390229.jpg (42.28 KB, 720x443)

No. 560 [Reply/View Thread]

I counted them i'm sure they are seven


File: 1498356482561.jpg (207.45 KB, 960x960)

No. 558 [Reply/View Thread]

May westboro baptist church dito?

No.559

File: 1498529782945.jpg (23.7 KB, 700x700)
File: 1497665927594.jpg (245.07 KB, 622x1280)

No. 556 [Reply/View Thread]

Weeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

No.557

Maraming Salamat DU30!File: 1484493389755.jpg (48.13 KB, 480x480)

No. 531 [Reply/View Thread]

Nauuso ngayon sa mga gig ang pagsayaw ng bayolente na naayon sa tugtog na kung tawagin nila ay "Mosh" o pwede ding tawagin na "Metal Dance" sa tuwing may metal gig o festival. Hindi niyo ba alam sa tuwing ginagawa niyo ito ay para niyo nading sinamba ang Dyablo??? Ito ay the devil's Chant na katulad ng sa sikat na sikat din na sayaw na "Nae-nae" na pinasikat ng Korean Pop-punk star na si PSY. Kaya sa mga kabataan ngayon na umaaten ng gigs simulan niyo na ang tumigil sa mga ganyang bagay at lumapit na lang kayo kay Kuya mike. Siguradong mafifilled pa kayo spiritually at maraming darating na blessings sayo at sa pamilya mo.

#SayNoToMosh
#MoshISMetalSatanicDance
#TheDevilsChant
#NaeNaeIsEvil
#MoshISTheDevilDance

No.555

File: 1497023793723.jpg (96.24 KB, 900x720)

#SayNoToMosh
#MoshISMetalSatanicDance
#TheDevilsChant
#NaeNaeIsEvil
#MoshISTheDevilDanceFile: 1496063569664.jpg (35.89 KB, 960x720)

No. 550 [Reply/View Thread]

Marawi as of the moment…

No.551

File: 1496063674941.jpg (32.45 KB, 960x720)


No.552

File: 1496063706134.jpg (30.07 KB, 672x371)


No.554

File: 1496999710441.jpg (39.4 KB, 960x720)

CancerFile: 1496729474928.jpg (57.15 KB, 599x386)

No. 553 [Reply/View Thread]

What do you think?


File: 1495875016253.jpg (203.21 KB, 729x1200)

No. 548 [Reply/View Thread]

LOL Splash island metrodeal ad

No.549

File: 1495875052059.jpg (168.1 KB, 877x1199)
File: 1495538766678.png (360.71 KB, 698x698)

No. 547 [Reply/View Thread]

Ang lalaking ito ay dating kapatid natin mga ka-el shadians. Ngunit simula ng maimpluwensyahan ng kanyang mga kaibigan makineg ng mga rock indie metal music gender napalayo sya sa presensya ni brodie Mike. At nagbuo sila ng banda na pinangalanan nilang "Shopgone Condom". Gumawa sila ng mga sariling compositions para ipang-compete sa sasalihan nilang pinakasikat na Battle Of The Bands sa Pilipinas na kung tawagin ay 'MUzicLaban". Simula nung natuto sya makineg ng mga rock metal unti unti na nagbabago ang kanyang anyong pisikal at para itong allergy sa kanyang katawan. Hanggang sa sya ay natuto nadin gumamit ng mga ipinagbabawal na gamot at araw-araw na magpakalasing. Nanalo sila sa Muziklaban at nakatugtog netong nakaraan na Pup Summer Slam. Di mawari ang dami ng kanilang mga tagahanga dahil sa hit single nilang "Labatita" na mapapanuod nyo sa youtube. Medyo may hypnotismo ang dating ng kanilang kanta na may pagkasa demonyo talaga at SATANIC messages na ang mismong fans nila ay papatay ng mga naninira o against sa kanila. Still think Metal music is safe? Think again!!!

#SayNoToSatabicRock
#EpektoNgMetalMusic
#StopMetalBands
#BoycottMusicLaban


No. 504 [Reply/View Thread]

Peenoise

No.524

Happy! Yippy! Yehey! Proud to be promiscuous bobotante Tangalogista Peenoise pridist! The new Peenoise national/diaspora heroes are promiscuous bobotante Tangalogista Peenoise pridists making more babies, and converting all other peoples/countries to their favourite religion the best religion in the world: promiscuity bobotanteism Tangalogista Peenoise pridism! You jelly, non-members?
http://www.sunstar.com.ph/davao/opinion/2016/10/21/editorial-gold-medalist-teen-pregnancy-505003

No.528

File: 1482201504175.jpg (92.5 KB, 576x720)


No.546

Happy! Yippy! Yehey! Proud to be Bobotante Tangalogista Peenoise mass terrace! Say Yes to Bobotante Tangalogista Peenoise Pridist world domination! Convert all countries to Bobotante Tangalogista Peenoise Pridist colonies! Convert every Tom, Dick and Harry, Molly, Mary and Sally to the best religion in the world: Bobotanteism Tangalogism Peenoise Pridism! Tangalog/Taglish ought to be the only language in all countries!File: 1494700315431.png (43.64 KB, 399x368)

No. 542 [Reply/View Thread]

Hey |ae|, do you know any place wherein I could rent a prostitute? Preferably within Quezon City? What are their rates and how good looking are they?

No.543

Qc circle 10pm-5am 500 pesos lol

No.544


No.545

Do you guys know kung saan makaka rent ng mga high end escorts?File: 1494590635591.jpg (78.11 KB, 960x640)

No. 541 [Reply/View Thread]

CANCER


File: 1493277301759.jpg (16.24 KB, 480x320)

No. 540 [Reply/View Thread]

Peenoise be like…


File: 1490891256995.jpg (67.24 KB, 540x960)

No. 539 [Reply/View Thread]

Ano kaya binebenta dito?


File: 1489457856864.png (24.76 KB, 674x765)

No. 536 [Reply/View Thread]

New SSS Contribution table 2017

No.538

File: 1489457919809.png (12.16 KB, 495x765)
Delete Post [ ]
Previous [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]
| Catalog
[ HOME ] [ ABOUT ] [ SITE NEWS ] [ Anime&Manga ] [ Balita at Pulitika ] [ Bisikleta ] [ Business&Investments ] [ Cars ] [ Creative ] [ Celphones&Gadgets ] [ Comments&Suggestions ] [ Computers ] [ Cosplay ] [ Dota ] [ Expats/OFW ] [ Facebook ] [ Food ] [ Health ] [ International ] [ K-pop ] [ Lifestyle ] [ Lounge ] [ Love ] [ Motorcycles ] [ Movies&TV ] [ Music ] [ OnlineGames ] [ Paranormal ] [ Pets ] [ PhilippineLife ] [ Photography ] [ Poetry&Stories ] [ Programming/R&D ] [ Random ] [ Rant ] [ Sci&Tech ] [ Showbiz ] [ Sports ] [ Travel ] [ Tcafe ] [ VideoGames ] [ Wildlife ] [ Work ]